صفحه نخست
پیوندهای روزانه

دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 3:2 ب.ظ

به منظور بررسی این سؤال تحقیقی که انگیزش پیشرفت تحصیلی توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه­گری باورهای شناخت­شناسی پیش­بینی می­گردد، از روش آماری رگرسیون چندگانه و با استفاده از روش مراحل بارون وکنی در مرحله اول به بررسی رگرسیون انواع باورهای شناخت­شناسی روی الگوهای ارتباطی خانواده پرداخته، در مرحله­ی دوم رگرسیون انگیزش پیشرفت روی الگوهای ارتباطی خانواده و در مرحله سوم رگرسیون انگیزش پیشرفت روی باورهای شناخت­شناسی با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که با استفاده از رگرسیون چندگانه، قدرت پیش­بینی انگیزش پیشرفت بر اساس هر یک از ابعاد الگوهای ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که الگوی گفت و شنود با واسطه­گری یادگیری سریع دانش قطعی پیش­بینی کننده­ی مثبت و معناداری برای انگیزش پیشرفت می­باشد و الگوی همنوایی پیش­بینی­کننده معناداری برای انگیزش پیشرفت نمی­باشد.

در تفسیر این مسئله توجه به این نکته لازم است که در خانواده­هایی که تمام اعضای آن خانواده به شرکت آزادانه و راحت در تعامل، بحث و تبادل­نظر درباره موضوعات تشویق شوند، بدون این که از نظر موضوعات مورد بحث یا زمان مصرف شده در تعامل محدودیت زیادی داشته باشند دارای جهت­گیری گفت و شنود زیادی می­باشند. می­توان گفت که لازمه داشتن یک زندگی خوب و پربار و لذت­بخش داشتن ارتباطات راحت، آزاد و مکررّ است. والدین در چنین خانواده­هایی ارتباطات مکررّ خود با فرزندان را وسیله­ای مهم برای تربیت کردن و اجتماعی کردن آنها می­دانند.

ارتباطات خانواده شیوه­ای است که از طریق آن اطلاعات کلامی و غیرکلامی بین اعضای خانواده رد و بدل می­شود. (اپستین[1] و همکاران، 1993، به نقل از پیترسون[2] و گرین[3]، 1999) و فرزندان بوسیله آنها نحوه ارتباط برقرار کردن با دیگران، تعبیر و تفسیرکردن رفتارهای آنها به شیوه خاصی در روابط خود با آنها عمل کردن و تجربه عواطف را یاد می­گیرند. انگیزه­ها و شیوه­های ارتباطاتی والد- فرزندی مدلی از رفتار را فراهم می­آورد که به مهارتها و رفتارهای ارتباطی فرزندان شکل می­دهد.

در خانواده­هایی که از جهت­گیری گفت­وشنود بالایی برخوردار هستند همانطور که در بالا به آن اشاره گردید به دلیل ارتباطات باز و بالایی که دارند و همچنین مشارکت فرزندان در جلسات خانوادگی و تصمیمات مربوط به خانواده موجب می­گردد تا فرزندان در این خانواده­ها به دنبال مطالعه و تفکر بیشتر پیرامون مسائل باشد، در نتیجه در این گونه خانواده­ها در فرزندان انگیزش پیشرفت بالا شکل خواهد گرفت.

نتایج تحقیقات نشان داده­اند، ویژگی­های خانوادگی با انگیزش پیشرفت تحصیلی مرتبط هستند. یافته­های تحقیقی همچنین نشان می­دهند که شیوه­های فرزندپروری مقتدرانه و انتظار والدین از موفقیت فرزندان رابطه معناداری با انگیزش پیشرفت دارد. بنابراین در توضیح و تبیین نتایج این پژوهش می­توان گفت که خانواده نقش تعیین­کننده در رفتار آینده افراد را دارد. ساخت خانواده و روش­­های تربیتی اتخاذ شده توسط والدین در دوران کودکی نقش
تعیین­کننده در شخصیت و انگیزه­های افراد در آینده دارد؛ لذا باید در برخورد با کودکان علاوه بر جنبه­های هوشی و شناختی به انگیزه­های آنان به ویژه انگیزه پیشرفت تحصیلی توجه نمود.

در این راستا توجه والدین به باورهای شناخت­شناسی فرزندان بسیار حائز اهمیت
می­باشد چرا که نتایج تحقیق حاضر نشان داد که باورهای شناخت­شناسی در دو بعد سریع و دانش قطعی نقش واسطه­ای را در انگیزش پیشرفت و الگوی گفت­وشنود در دانشجویان داشت.

بنابراین تعاملات گفت و شنودی در خانواده می­تواند باعث شکل­گیری باورهای
شناخت­شناسی در فرزندان بگردد. لذا آگاهی خانواده­ها از رسالت خطیری که دارند بسیار مهم می­باشد، چرا که شکل­گیری این باورها در موفقیت فرزندان نقش بسیار مهمی را دارا می­باشد لذا خانواده با کمک به شکل­گیری صحیح این باورها می­تواند نقش مهمی را در انگیزش پیشرفت تحصیلی و موفقیت انان داشته باشد. نوع نگاه فرد نسبت به یادگیری در انگیزش پیشرفت آنها تأثیر می­گذارد،برخی از فراگیران برآنند که یادگیری به سرعت و در همان مرحله اول رویارویی با دانش اتفاق می­افتد و تمامی اطلاعاتی را که می­توان از یک مطلب بدست آورد، سریعاً قابل حصول است در مقابل این دسته گروهی قرار دارند که معتقدند یادگیری فرآیندی تدریجی است.

یافته­های پژوهشی نشان می­دهد که نگرش و باورهای فراگیران درباره دانش در
حوزه­های متفاوت، به شدت تحت تأثیر عوامل فرهنگی و بافت تربیتی جوامع قرار دارد. بر اساس یافته­های پژوهش حاضر می­­توان پذیرفت که شکل­گیری رفتارهای یادگیری فراگیران با گفت­وشنود و میزان تعاملات آنها در ارتباط می­باشد. با توجه به تفاوتهای فرهنگی و نظام آموزشی حاکم بر کشور ما به نظر می­رسد که باور یادگیری سریع منجر به انگیزش پیشرفت در دانشجویان می­گردد. با نگاهی عمیق­تر پیرامون این مسئله می­توان گفت که احتمالا این باور که یادگیری سریعاً قابل حصول است، سبب کاهش نگرانی و استرس در فراگیران می­گردد، در نتیجه فرد به دنبال یادگیری بیشتر و بیشتر مطالب می­رود و در فرد انگیزه بیشتری برای یادگیری بوجود می­آید که احتمالا این انگیزه سبب پیشرفت تحصیلی در آنان می­گردد. همچنین این باور که دانش قطعی و مطلق است منجر به انگیزش پیشرفت بیشتر گردید. بر اساس مدل باورهای معرفت­شناختی شومر دو گروه فراگیر وجود دارد از یک  سو فراگیرانی بر این باور قرار دارند که دانش قطعی و مطلق است و از سوی دیگر ، دانش را آزمایش، موقتی، قابل ارزشیابی و تغییرپذیر می­پندارند.

در اینجا نیز در توضیح و تبیین آن می­توان گفت که تعاملات خانواده و بالا بودن میزان گفت­وشنود در جامعه آماری ما که دانشجویان سال سوم دانشگاه بودند سبب شکل­گیری این باور که دانش قطعی است گردید، که آن به نوبه خود انگیزش پیشرفت را پیش­بینی می­کرد. به نظر می رسد که بافت نمونه پوهش حاضر به گونه ای است که با نتایج جهانی همسویی ندانی ندارد.و همانگونه که قبلا آمد شاید این نتایج به دلیل نوع و ارتباط خانواده ها با فرزندان و نیز نوع نظام آموزشی ایران باشد.

با توجه به نتایج فوق می­توان گفت با توجه به رسالت خطیری که خانواده در شکل­گیری باورهای معرفت­شناختی فرزندان دارد، بهتر است که دوره­های آموزشی برای خانواده­ها از سالهای اول تحصیل تشکیل شود و به خانواده­ها آموزش لازم را در مورد ماهیت دانش و یادگیری در سنین مختلف بدهند تا فرزندان این مرز و بوم روز به روز دارای انگیزش پیشرفت بیشتر شوند. چرا که می­توان گفت یکی از دغدغه­های نظام آموزشی حاضر در ایران ایجاد انگیزش پیشرفت در یادگیرندگان می­باشد.

به این ترتیب از نتایج پژوهش چنین استنباط می­شود که خانواده و روشهای تربیتی آن نقش مؤثری را در انگیزش پیشرفت فرزندان دارد؛ لذا باید علاوه بر جنبه­های هوشی و شناختی و انگیزشی به باورهای شناخت­شناسی آنان نیز توجه نمود. در جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دارای انگیزش پیشرفت بالا دارای باورهای ساده و خام در مورد دانش و یادگیری بودند. بهتر است که مسئولین امر با گذاشتن دوره­هایی آموزشی برای دانشجویان و خانواده­ها به شکل­گیری باورهای پیچیده و عمیق­تر در دانشجویان کمک کنند تا از میزان انگیزش در سنین بالاتر کاسته نگردد. چرا که با افزایش سن باورهای آنها از سطح ثابت بودن توانایی یادگیری، ساده بودن دانش، یادگیری سریع و قطعی بودن دانش و به طورکلی، نسبت به ماهیت دانش دستخوش تحول می­گردد.[1] -Epstein

[2] -Peterson

[3] -Green


دانلود مقاله و پایان نامه
(0 نظر)
(23 بازدید)
نوشته شده توسط fsad wqwd
  بازدید کل: 1939   بازدید امروز: 4   بازدید یک ماه اخیر: 1170